مدت ها بود که به ضرورت به روز رسانی و انتشار افکارمان درباره مسائل خود و دنیایی که در آن زندگی می کنیم فکر می کردیم، از دل این ضرورت، کتابی با نام ” کافه رفورمانس” برآمد که در اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی با همکاری  باتیست پیزینات  به سرانجام و به زبان فرانسه به چاپ رسید که برای همگان در دسترس است، و امروز و از دل همین ضرورت، این پایگاه اینترنتی و پروژه ی “رفورمانسر” را به پیشگاه شما معرفی میکنم.

دید من  به ایران و جهان نسبت به سن ۲۳ سالگی و هنگام خروجم از کشور تغییر کرده و گسترده تر شده است و نگاهم به مسائل مختلف عمیق تر شده است و این امر برای من شاید بدون خروجم از ایران و اراده ام برای آموختن و مطالعه و پژوهش بیشتر برای بهتر فهمیدن خود و دنیایی که در آن زندگی می کنم میسر نمی شد، مطالعه و پژوهشی که همچنان ادامه دارد و در برگیرنده ی فلسفه،جامعه شناسی، تاریخ، سیاست و البته هنر است.

این پایگاه اینترنتی را با این پرسش ساده و در عین حال پیچیده از خود که اگر امروز به چند سال پیش بازگردم و از ایران خارج شوم، چگونه به مسائل و مشکلات نگاه می کنم، آغاز می نمایم، این پایگاه اینترنتی را بنا نهادیم برای اینکه فراموش نکنیم که هر انسان بنا به تربیت و آموزش هایش خود را بیان می کند و هر روز و بنا بر گسترش این آموزش ها و مطالعات می تواند تغییر کند، و یا به عبارت دقیق تر متحول شود، این دست کم در مورد من کاملا صدق می کند، دید من  به ایران و جهان نسبت به سن ۲۳ سالگی و هنگام خروجم از کشور تغییر کرده و گسترده تر شده است و نگاهم به مسائل مختلف عمیق تر شده است و این امر برای من شاید بدون خروجم از ایران و اراده ام برای آموختن و مطالعه و پژوهش بیشتر برای بهتر فهمیدن خود و دنیایی که در آن زندگی می کنم میسر نمی شد، مطالعه و پژوهشی که همچنان ادامه دارد و در برگیرنده ی فلسفه،جامعه شناسی، تاریخ، سیاست و البته هنر است.

در این فرایند آموختن و پژوهش همیشگی طیف اندیشمندانی چون مولانا،عطار، سنایی، ملاصدرا و اسدآبادی گرفته تا گروتفسکی، آرتو، باربا، ژولیان بک و نوآم چامسکی، لورت، و دلوز و بوردیو حضور دارند و من از آنها و اندیشه هایشان الهام گرفته و می گیرم، نباید فراموش کنیم که اندیشه ی ما صد در صد متعلق به ما نیست و ما میراث دار اندیشه های و تجربه های دیگران در مسیر تاریخی هستیم که خود نیز جزئی از آنیم، و کار ما امروز چیزی جز پیوند این تجربه ها و اندیشه ها در جای جای جهان نیست و از این پیوند است که ما، اندیشه ی ما و جهان ما تعریف می گردد.

با این نوشته ها قصد دست شستن از اشتباهات و تبری جستن از گفته های قبلی خود را ندارم و مسئولیت آن را به عهده می گیرم و آن ها را در زمان و در فرایند رشد فکری و گسترش و عمق اندیشه هایم به رسمیت می شناسم

این پایگاه اینترنتی را با بیان دقیق تر خود در مورد موضوع ها و سوالاتی که شاید قبلا از من پرسیده شده است و من بر اساس مقتضیات زمانی و سنی و در گستره ی دانش خود پیشتر به آنها پاسخ داده ام آغاز می کنم و تلاش می کنم که این سوالات را دوباره به تفکر بنشینم و در فضای نقد، هم خود و هم گفتمان حاکم بر دنیای اطراف خود را به چالش بگیرم و آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهم،این البته به معنای تغییر موضغ ناگهانی من نیست بلکه تنها و به سادگی فرایند زندگی فکری من و گسترش دید من از خود و مسایل مربوط به زندگی خودم می باشد. با این نوشته ها قصد دست شستن از اشتباهات و تبری جستن از گفته های قبلی خود را ندارم و مسئولیت آن را به عهده می گیرم و آن ها را در زمان و در فرایند رشد فکری و گسترش و عمق اندیشه هایم به رسمیت می شناسم و تنها به بازخوانی و سولات و پرسش هایی خواهم پرداخت که پیشتر به آنها پاسخ داده بودم به عبارتی دیگر به بازخوانی اندیشه هایم در مسیری چند ساله خواهم پرداخت و آنها را ورق می زنم تا از این طریق خود و دنیای اطراف خود را بهتر فهم کنم.

آنچه امروز برای دنیای ما مهم است و سبب پیشرفت امور جهان می شود همانا نقد دقیق و بی طرفانه از خود و دنیای اطراف خود است و نه عناد با گروه، حزب و یا حکومتی… و در این خصوص تا آنجا که می شود باید از انتشار نفرت در خود و دنیا ی اطراف خود جلوگیری کرد.

به صراحت اعلام می کنم که هیچگونه قصدی برای حمایت و یا نفی کامل جناح و یا جریانی را ندارم و فعالیت حاضر من خارج از فعالیت حزبی و گروهی تعریف می شود و صرفا تلاشی برای بهتر فهمیدن خود و دنیای اطراف خود می باشد، با در نظر گرفتن این که امروز در آرامش خاطر و به دور از هیجان و عصبانیت می توانم دوباره فکر و خود را آنطور که باید و بر اساس دانش امروز م بیان کنم. سعی می کنم که در این بیان، دقیق تر، تحلیل گرانه تر، و عمیق تر از پیش عمل کنم و تا آنجا که می توانم از هیجان و تعصب و سیاه و سفید نگری دنیا دوری کنم چراکه به نظرم آنچه امروز برای دنیای ما مهم است و سبب پیشرفت امور جهان می شود همانا نقد دقیق و بی طرفانه از خود و دنیای اطراف خود است و نه عناد با گروه، حزب و یا حکومتی… و در این خصوص تا آنجا که می شود باید از انتشار نفرت در خود و دنیا ی اطراف خود جلوگیری کرد.

این وبسایت قصد پرداختن به مسایل و اتفاقات دنیا از نگاه ژورنالیستی را ندارد و “درباره ی” اتفاقات دنیا نیست بلکه تلاشی در اندیشیدن و تولید فکر “از پس” اتفاقات دنیایی است که در آن زندگی می کنیم، وسیله ای است تا با آن بتوانیم پژوهش را به شیوه ای دائمی و همیشگی در خود و دنیای خود پرورش دهیم.

این نوشته ها ی یک رقصنده یا سیاستمدار یا فیلسوف و یا جامعه شناس و تاریخ دان نیست بلکه تنها نگاه انسانی است که خود و دنیای اطراف خود را پیچیده می بیند و این پیچیدگی ها را به رسمیت می شناسد.

این دست نوشته ها هیچ عنوانی را به خود نمی پذیرد، نه بیانیه های سیاسی و نه تئوری های گروه خاصی است بلکه تنها و تنها برای سهیم شدن و شاید اضافه کردن گفتمانی تازه به دنیای اطرافمان است و به این نیت و با هدف سهیم شده افکارمان با دیگران آن را بر روی این پایگاه منتشر می کنیم،  با این امید که شاید این نوشته ها باعث جرقه ایی شود که اندیشه ایی دیگر و یا گفتمانی دیگر را موجب گردد و آتش اندیشه از زیر خاکستر سیاست بازی، دورویی و زور، زبانه کشد و با خود جهل را بسوزاند.

این نوشته ها ی یک رقصنده یا سیاستمدار یا فیلسوف و یا جامعه شناس و تاریخ دان نیست بلکه تنها نگاه انسانی است که خود و دنیای اطراف خود را پیچیده می بیند و این پیچیدگی ها را به رسمیت می شناسد و برای فهم هر چه بیشتر این پیچیدیگی ها تلاش می کند و وارد عمل می شود که ما آن را اینجا دست نوشته های یک رفورمانسر می نامیم.