اولین نقش من

کارگردان : مرتضی بیگدلی

بازیگران : افشین غفاریان، اکرم سعادتی، حسن عدالتیان، مجتبی حسن پور

تولید انجمن سینمای جوانان مشهد – سال ۱۳۸۰