دموکراسی یعنی..

فیلمی از افشین غفاریان

۱۳۸۸ – تهران