روز اول

کارگردان : مرتضی بیگدلی

بازیگران : افشین غفاریان، علی اکبر اکبری، مجتبی حسن پور

تولید انجمن سینمای جوانان مشهد – سال ۱۳۷۹