عجیب ولی واقعی

کارگردان : یاسر خاسب

بازیگران : یاسر خاسب و افشین غفاریان

سال ۱۳۸۸ – کارگاه نمایش، تئاتر شهر – تهران

(Crazy Body Group)