در کار با گروتفسکی روی حرکات جسمانی

نوشته ی : توماس ریچاردز

مترجم : افشین غفاریان

مجموعه تئاتر امروز جهان / نشر قطره