افشین غفاریان

بازیگر

کارگردان

طراح حرکات ناموزون

افشین غفاریان

بازیگر

کارگردان

طراح حرکات ناموزون

بدنه ی تحمیل شده ی سانسور

  • طراح : افشین غفاریان
  • تاریخ: ۱۳۹۴
  • تهیه کننده: گروه رفرمانس
  • دسته ها: پرفرمنس-ویدئو
EnglishFrench