افشین غفاریان

بازیگر

کارگردان

طراح حرکات ناموزون

افشین غفاریان

بازیگر

کارگردان

طراح حرکات ناموزون

زیبایی حرکت

  • طراح و نویسنده: لورا گبرت
  • درباره ی: افشین غفاریان
  • دسته بندی: کتاب
EnglishFrench