افشین غفاریان

بازیگر

کارگردان

طراح حرکات ناموزون

افشین غفاریان

بازیگر

کارگردان

طراح حرکات ناموزون

اگه یه روز صبح

  • کارگردان: مسعود موسوی
  • تولید: ۱۳۸۷، تهران، تالار مولوی
EnglishFrench