افشین غفاریان

بازیگر

کارگردان

طراح حرکات ناموزون

افشین غفاریان

بازیگر

کارگردان

طراح حرکات ناموزون

زنگ تفریح ریتمیک

  • طرح و اجرا: افشین غفاریان
  • دسته ها: ویدئو
EnglishFrench