افشین غفاریان

بازیگر

کارگردان

طراح حرکات ناموزون

افشین غفاریان

بازیگر

کارگردان

طراح حرکات ناموزون

«دیوانگی»

  • کارگردان: ژولیان کندمین
  • بازیگران: افشین غفاریان، امانوئل وان کاپل
  • سال: ۱۳۹۰
EnglishFrench