افشین غفاریان

بازیگر

کارگردان

طراح حرکات ناموزون

افشین غفاریان

بازیگر

کارگردان

طراح حرکات ناموزون

« عجیب ولی واقعی»

  • کارگردان: یاسر خاسب
  • بازیگران: یاسر خاسب، افشین غفاریان
  • سال: ۱۳۸۸
EnglishFrench